Blog

IP Koruma Sınıfı Nedir?

ip koruma sinifi 1

IP koruma sınıfı, I ve P harflerinden sonra iki rakam ve isteğe bağlı bir harften oluşur. Uluslararası standart olan IEC 60529’da tanımlandığı gibi, elektrik muhafazalarına eller ve parmaklar gibi vücut parçaları dahil katı nesnelerin, tozun ve suyun girmesine karşı sağlanan koruma derecelerini sınıflandırır.

IP = Ingress Protection (Girme koruması)

IP koruma sınıfında kullanılan rakamlar aşağıdaki tablolarda özetlenen koşullara uygunluğu gösterir. Örneğin, IP22 dereceli bir elektrik prizi, parmakların girmesine karşı korunur ve neredeyse dikey olarak damlayan suya maruz kaldığı belirli bir test sırasında hasar görmez. 

Örnek IP Sınıfı

IP 68 = (6) 1. Sayı katı cisimlere karşı korumayı, (8) 2. Sayı sıvılara karşı korumayı belirtir.

1.hane:

IP’den sonra gelen ilk basamak, katı cisimlere karşı dayanıklılığı simgeler.

Katılara karşı IP koruma

0: Nesnelerin temas girişine karşı koruması yoktur. Korumasızdır.

1: 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez.

2: 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez.

3: 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez.

4: 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez.

5: Toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez.

6: Toza karşı tam korumalıdır.

2.hane:

IP’den sonra gelen ikinci basamak, sıvı temasına karşı dayanıklılığı simgeler.

Sıvılara karşı IP koruma

0: Su girişine karşı herhangi bir koruma yoktur.

1: Düşey su damlaları cihaza zarar vermez (Test Süresi: 10 Dakika, Yağan su değeri: 1 mm/dk)

2: Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez (Test Süresi: 10 Dakika, Yağan su değeri: 3 mm/dk)

3: İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez. (Test Süresi: 5 Dakika, Su Hacmi: 0,7 lt/dk, Basınç: 80–100 kPa)

4: Sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez. (Test Süresi: 5 Dakika, Su Hacmi: 10 lt/dk, Basınç: 80–100 kPa)

5: Fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez ( Test Süresi: En az 15 Dakika, Su Hacmi: 12,5 lt/dk, Basınç: 3 m mesafeden 30 kPa)

6: Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez ( Test Süresi: En az 3 Dakika, Su Hacmi: 100 lt/dk, Basınç: 3 m mesafeden 100 kPa)

6K: Artan basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı koruma. Yüksek basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden dayanıklıdır. (12,5 mm hortum) (Test Süresi: En az 3 Dakika, Su Hacmi: 75 lt/dk, Basınç: 3 m mesafeden 1000 kPa)

7: Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma). (Test Süresi: 30 Dakika, Cihazın alt kısmından en az 1 metre daldırıldı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçüldü)

8: Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır. (Test Süresi: Devamlı suyun içinde, Üretici tarafından belirlenen derinlik, genellikle 3 metre.)

9k: Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı koruma. Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır.

Ek harfler:

A: Elin arkası

B: Parmak

C: Alet

D: Tel

F: Yağa dayanıklı

H: Yüksek gerilimli cihaz

M: Su testindeki cihaz

S: Su testi sırasında hâlâ dayanıklı cihaz

W: Hava koşulları

IP Koruma sınıfları tablosu

Koruma sınıflarını tablo halinde görmek isterseniz:

ip_koruma_sinifi_tablosu

 IP Koruma Sınıfları Referans Liste

IP00

Katılara ve sıvılara karşı koruma yoktur.

IP01

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP02

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP03

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP04

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez..

IP05

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP06

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP07

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP08

Katılara karşı koruma yoktur. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP10

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP11

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP12

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP13

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP14

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP15

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP16

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP17

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP18

Katılara karşı korumada 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP20

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP21

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP22

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP23

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP24

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP25

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP26

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP27

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP28

Katılara karşı korumada 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP30

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP31

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP32

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP33

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP34

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP35

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP36

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP37

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP38

Katılara karşı korumada 2,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP40

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP41

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP42

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP43

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP44

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP45

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP46

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP47

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP48

Katılara karşı korumada 1 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP50

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP51

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP52

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP53

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP54

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP55

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP56

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP57

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP58

Katılara karşı korumada toza dayanıklıdır. Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP60

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı koruma yoktur.

IP61

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada düşey su damlaları cihaza zarar vermez.

IP62

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez.

IP63

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez.

IP64

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada sıçrayan suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez.

IP65

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada fışkıran suya karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP66

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma. Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez.

IP67

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m’ye kadar daldırma).

IP68

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma. Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır.

IP69k

Katılara karşı korumada toza karşı tam korumalıdır. Sıvılara karşı korumada Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı koruma. Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır.